DROGI UŻYTKOWNIKU,

Witaj na naszej stronie! Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszej strony internetowej. Poniżej tłumaczymy, w jaki sposób dbamy o Twoje prawa i Twoje dane osobowe – oto nasza polityka prywatności!

POJĘCIA, KTÓRYCH UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 • Administrator – Biuro Podróży Matimpex Travel Janusz Śmigielski
 • Strona – strona z wyjazdami grupowymi organizowanym przez Matimpex Travel należąca do Administratora
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych na stronie
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

DOKŁADNE DANE ADMINISTRATORA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Janusz Śmigielski, prowadzący działalność pod firmą Janusz Śmigielski MATIMPEX TRAVEL Biuro Podróży z siedzibą w Poznaniu, (61-369), ul. Wagrowska 2, NIP: 9720120205.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami drogą mailową: rodo@matimpex.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Oto jak będziemy przetwarzać Twoje dane:

 • Przygotowanie oferty. W momencie, gdy złożysz zapytanie o ofertę grupową, poprosimy Cię o podanie danych kontaktowych (imienia, nazwiska, telefonu i maila). Dane te potrzebne są, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i złożyć Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Dopiero gdy zdecydujesz się na realizację swojego wyjazdu z nami, podpiszemy umowę i rozszerzymy zakres wykorzystania danych o te, które będą niezbędne do realizacji wycieczki (jak np. numery dokumentów, czy daty urodzenia).
 • Wysyłanie newslettera. Jeśli zapiszesz się do newslettera, poprosimy o Twoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nie jest wymogiem korzystania ze strony. Z newslettera możesz też zrezygnować w każdej chwili, a Twoje dane nie będą przetwarzane dalej.  
 • Przekazanie danych organom państwowym. Jeżeli zwrócą się do nas uprawnione organy państwowe, udostępnimy im Twoje dane. Dotyczy to w szczególności jednostek organizacyjnych prokuratury, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Takie przekazanie będzie mogło nastąpić jedynie w prawnie umotywowanych przypadkach, na podstawie właściwego dokumentu.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym ustanie obowiązek prawny ich przechowywania. Przez cały ten czas masz prawo do wglądu w dane i możliwość ich zmiany. 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Oto prawa Użytkownika dotyczące danych osobowych:

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym momencie, wysyłając żądanie na adres Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody następuje w momencie wycofania zgody i nie ma dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Pamiętaj jednak, że może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą na przetwarzanie danych. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@matimpex.pl. Twoja prośba o zmianę / wycofanie danych zostanie rozpatrzona w przeciągu 30 dni od jej pisemnego zgłoszenia. 
 6. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Plików Cookies.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Portalu. W przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Jeśli wszystko jest dla Ciebie jasne, zapraszamy na stronę główną, gdzie czekają na Ciebie podróżnicze inspiracje!

Dział Grupowy Matimpex Travel